PROWADZĄCY

Hubert Kowalski

wszechstronny muzyk prowadzący wielokierunkowe działania artystyczne. Kompozytor, dyrygent, producent muzyczny, kontrabasista i wokalista. Studiował dyrygenturę chóralną w Krakowskiej Akademii Muzycznej. Prowadzi warsztaty wokalne w całej Polsce oraz poza jej granicami. Przez kilkanaście lat pracował z Chórem Polskiego Radia. Dyryguje kompozycje własne oraz dzieła mistrzów współpracując z rozmaitymi orkiestrami Filharmonii Podkarpackiej, Dolnośląskiej, Łódzkiej, Częstochowskiej, Śląskiej, Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, Symfoniczną Orkiestrą Narodowego Forum muzyki, Orkiestrą Kameralną Archetti. Od 2007 roku prowadzi założoną przez siebie Icon Orkiestra, z którą realizował projekty z Michałem Urbaniakiem, Joachimem Menclem, Piotrem Baronem, Raz Dwa Trzy, New Life M. Współpraca z zespołem Raz Dwa Trzy zaowocowała produkcją muzyczną Jubileuszu 25 lat grupy w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu realizowaną dla TVP, wydaniem jubileuszowego albumu CD z nowymi wersjami symfonicznymi piosenek zespołu oraz kolejnymi koncertami – w Filharmonii Narodowej oraz z Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach. Jest liderem grupy Tylko Ty składającej się ze szczególnie uzdolnionych stypendystów Fundacji Nowego Tysiąclecia. Od 5 lat dyryguje orkiestrą podczas największego w Europie koncertu uwielbienia Jednego Serce Jednego Ducha w Rzeszowie. Jest producentem wielu koncertów realizowanych dla Polskiego Radia i telewizji. Poprowadził chór i orkiestrę podczas nagrania Hymnu Światowych Dni Młodych Kraków 2016.

wokalista, gitarzysta, aranżer, kompozytor, organizator i koordynator Inicjatywy Poznańskich Muzyków „Bogu Jedynemu Chwała” organizując comiesięczne Niedzielne Wielbienie Boga w kościele oo. Dominikanów oraz na centralnych placach Poznania. Wokół tej inicjatywy zgromadził środowisko artystów, muzyków, aktorów i wielu twórców kultury. Inicjator Poznańskich Zaduszek Jazzowych. Współpracował z projektem „Lednica 2000” jako solista na Polach Lednickich. Powstają wtedy m.in. teledyski „Ichtis” i „Wypłyń na głębię” oraz wiele innych pieśni (np. „Podnieś mnie Jezu”, „Ojcze, w Twe ręce”) kompozycji Jacka Sykulskiego, Leszka Kwiatkowskiego, w których słychać jego improwizacje wokalne. Współpracuje z wieloma wybitnymi muzykami poznańskiej i polskiej sceny muzycznej. Wśród kompozycji obok kanonów, hymnów, dużych form symfonicznych zdecydowanie przeważają pieśni uwielbienia. Organizuje Ogólnopolskie Rekolekcje „Na Fali Wielbienia”. Do tej pory odbyło się osiem edycji rekolekcji – w Henrykowie, Warszawie, Rokitnie i w Licheniu. W ramach rekolekcji odbywają się warsztaty w sekcjach: instrumentalnych, wokalnych (dla chórzystów i solistów), plastycznych, filmowych, akustycznych, modlitwy tańcem, apologetycznych, życia duchowego, biblijnych, liturgicznych, prowadzących modlitwę uwielbienia i innych. Powołał fundację NA FALI WIELBIENIA, jako narzędzie i pomoc we wszelkich działaniach, których celem jest krzewienie idei wielbienia Boga wobec wszystkich, wszędzie i na wszelkie sposoby. Uczestniczy w wielu chrześcijańskich projektach muzycznych, m.in. festiwalu „Song Of Songs” i w koncercie „Jednego Serca Jednego Ducha” w Rzeszowie. W czerwcu 2015 roku ukazała się płyta studyjna „Przychodzisz Panie”, którą nagrał z wybitnymi muzykami jazzowymi środowiska Poznańskiego Wielbienia, chórem i orkiestrą symfoniczną. W kwietniu 2016 roku był odpowiedzialny za oprawę muzyczną w czasie centralnych uroczystości jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski na stadionie INEA w Poznaniu. Z okazji 100. Rocznicy Objawień Fatimskich i 300. Rocznicy Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, 13 maja 2017 roku na Jasnej Górze zorganizował wraz z oo. Paulinami i muzykami Poznańskiego Wielbienia uroczyste Wielbienie z Maryją Królową.

 

ASYSTENTKI:

Martyna Dziechciaruk

 Z wykształcenia biolog, której pasją jest muzyka. Ukończyła PSM 1st z nagrodą im. G. Bacewicz, w klasie gitary klasycznej. Po kilku latach trafiła na pierwsze warsztaty gospel, które stały się początkiem ogromnej miłości do śpiewania. Zdobywała doświadczenie jako uczestnik i solistka wielu warsztatów oraz członek zespołu reGeneration pod kierownictwem dr. Briana Fentressa. Od kilku lat prowadzi warsztaty wokalne dla młodzieży i dorosłych, jest dyrygentem Zielonogórskiego Kolędowania i polsko- niemieckich warsztatów WSW w Neuhausen, instruktorem sekcji wokalnych Zielonogórskiego Uwielbienia oraz asystentką Zielonogórskich Warsztatów Liturgiczno-Muzycznych, a także posługuje na uwielbieniach i w chrześcijańskich projektach muzycznych. Doświadczyła, że oddawanie Bogu chwały to największa radość, która przemienia serca, dlatego jest wdzięczna za każdego człowieka, którego spotkała na swojej muzycznej drodze i miała możliwość uwielbiać z nim Najwyższego.

Małgorzata Schmidt

Absolwentka kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na specjalności prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych. Obecnie pracuje jako nauczycielka muzyki, prowadzi chór szkolny oraz młodzieżowy zespół wokalny. Jest członkiem Chóru Uniwersytetu Zielonogórskiego „Cantus Humanus”, z którym prowadzi aktywną działalność koncertową. Włącza się także w posługę na uwielbieniach, spotkaniach modlitewnych, warsztatach muzyczno-liturgicznych, warsztatach gospel itp., na co dzień będąc dyrygentką parafialnej scholi młodzieżowej. Oprócz szerokiego zainteresowania chóralistyką, wokalistyką i prowadzeniem zespołów wzbogaca swą wiedzę i praktykę w zakresie edukacji muzycznej.

BĄDŹMY

W KONTAKCIE